Wydawca:

Home Page


mail: kontakt@itnews24.pl

Zarząd serwisu:
Przemysław Sierechan
Robert Żukowski
Dariusz Terteka
Jakub Burek
Grzegorz Żyrek

Skład Redakcji Portalu:

Redaktor naczelny:
Przemysław Sierechan
Robert Żukowski

Z-ca redaktora naczelnego:
vacat

Reklama:
robert.zukowski@itnews24.pl

Dla prasy:
robert.zukowski@itnews24.pl

Marketing:
robert.zukowski@itnews24.pl